การขอคืนภาษี GST 2017-11-13T00:21:25+00:00

หลักเกณฑ์การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยว

 • ในฐานะนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ หากเราซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินเกิน 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เราจะสามารถขอคืนภาษีสินค้าและบริการ (GST) 7% ที่ได้จ่ายไปเมื่อซื้อสินค้าได้ จุดสังเกตุว่าร้านค้านั้นเข้าร่วมในโครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวหรือไม่ ให้มองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ “Tax Free” (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้าที่เราไปช้อป นอกจากนี้ ก็ถามร้านค้าไปตรง ๆ ได้เลยว่าถ้าซื้อของที่ร้านนี้สามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่ค่ะ
    
 • เราจะต้องออกจากสิงคโปร์ภายใน 2เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า และภายใน12ชั่วโมงนับจากที่ได้รับการอนุมัติการคืนภาษี โดยทำเรื่องได้ที่สถานที่ด้านล่างนี้
  สนามบินชางงี หรือ สนามบินเซเลตาร์ หรือเป็นผู้โดยสารเรือนำเที่ยวต่างประเทศที่กำลังจะออกจาก มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ สิงคโปร์ หรือ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ห้างสรรพสินค้า ฮาร์เบอร์ฟรอนท์ 
 • หากกำลังจะเดินทางออกจากสิงคโปร์โดยเรือนำเที่ยวแบบไร้จุดหมายแน่นอน, เรือนำเที่ยวแบบไปกลับ หรือเรือเฟอร์รี่ในภูมิภาค เราไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้ หากเรากำลังจะออกจากสิงคโปร์ที่ท่าคอสเวย์ (Causeway) เราไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้นะคะ

 • สินค้าที่ไม่มีสิทธิขอคืนภาษี GST ได้แก่

  > สินค้าที่ใช้หรือบริโภคแล้วในสิงคโปร์
  > สินค้าที่ส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์
  > สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ
  > ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

ผู้ที่จะขอคืนภาษี GST ได้นั้น จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้: 

 • จะต้องไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้พำนักอาศัยถาวร

 • ใช้เวลาในสิงคโปร์ไม่เกิน 365 วันในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า

 • ไม่ได้รับการว่าจ้างในสิงคโปร์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ซื้อสินค้า

 • ไม่ได้เป็นลูกเรือของสายการบินหรือเรือที่เรากำลังจะออกเดินทางจากสิงคโปร์

 • อายุ 16 ปีขึ้นไปในขณะที่ซื้อสินค้า

 • สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนของสิงคโปร์ จะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อในช่วง 4(สี่) เดือนสุดท้ายก่อนวีซ่าหมดอายุเท่านั้น และต้องออกนอกประเทศสิงคโปร์พร้อมสินค้า และพักอาศัยนอกสิงคโปร์มากกว่า12เดือน 


การคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eTRS

โครงการคืนภาษีแก่นักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTRS) มีขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวขอคืนภาษี GST แบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อใช้แทนแบบฟอร์มขอคืนภาษีที่เป็นกระดาษ โครงการนี้จะช่วยให้เราขอคืนภาษีได้สะดวกขึ้น เพราะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหลายแผ่นที่ไม่เหมือนกันของแต่ละร้านอีกต่อไป

การขอคืนภาษีโดยผ่าน eTRS มีสองวิธีด้วยกัน:

 1. เลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า ให้แสดงบัตรเดียวกันนี้กับร้านค้า บัตรนี้จะใช้ในการเชื่อมโยงการซื้อทั้งหมดของเรา เมื่อต้องการขอคืนภาษีที่สนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยว ให้ไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS แล้วรูดบัตรที่ใช้บันทึกข้อมูล รายละเอียดการซื้อสินค้าทั้งหมดของเราจะแสดงในหน้าเดียว และเราสามารถดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อขอคืนภาษี
  หมายเหตุ: เมื่อเราเลือกบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่จะใช้เป็นบัตรบันทึกข้อมูล เราไม่จำเป็นต้องใช้บัตรนั้นชำระค่าสินค้า และยังคงสามารถชำระเป็นเงินสดหรือใช้บัตรเครดิต/บัตรเดบิตใบอื่นได้

 2. ถ้าเราไม่มีบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือไม่ต้องการใช้บัตรของเราเป็นบัตรบันทึกข้อมูล เราต้องอย่าลืมเก็บใบ eTRS จากร้านค้าปลีกเมื่อซื้อสินค้า เมื่อยื่นขอคืนภาษีที่สนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยว ให้ไปที่ตู้บริการตนเอง eTRS และสแกนใบ eTRS ทั้งหมดทีละใบ เราก็สามารถขอเงินภาษีได้โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ


สถานที่ขอคืนภาษีมีดังนี้:

ขอคืนภาษี GST โดยใช้ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS) 

* ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS) ที่ครูซ เซ็นเตอร์ จะงดให้บริการตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2017 เป็นต้นไป

วิธีการขอภาษีคืนง่ายๆ ในสามขั้นตอนดังนี้:

1. ก่อน เช็คอินที่สนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยว.

 • ถ้าวางแผนจะนำสินค้าที่ซื้อมานั้นโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง เราต้องแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ก่อนที่จะทำการเช็คอินสัมภาระเหล่านั้น ถ้าเช็คอินสินค้าที่ซื้อแล้ว เราจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้ ทั้งนี้เพราะหน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์อาจขอตรวจสอบสินค้าที่ซื้อ ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนการคืนภาษี

 • หากจะนำสินค้าติดตัวไปด้วย ก็สามารถขอคืนภาษรที่ตู้บริการตนเองในการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Tourist Refund หรือตู้ eTRS)ได้เลย

2.  ที่ตู้บริการตนเอง eTRS

 • ที่ตู้บริการตนเอง ให้รูดหนังสือเดินทางและบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่คุณเลือกเป็น eTRS Token ระบบจะเรียกข้อมูลรายละเอียดสินค้าทั้งหมดที่เราซื้อ หรือสแกนบัตร eTRS เพื่อเรียกดูรายละเอียดการซื้อ

 • หลังจากเรียกดูรายละเอียดการซื้อแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของตู้ eTRS เพื่อแจ้งความจำนงขอคืนภาษี GST ในขั้นตอนนี้ ระบบจะให้เลือกว่าต้องการรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือขอคืนเป็นเงินสด (สำหรับนักท่องเที่ยวที่ออกจากสนามบินชางงี) ถ้าออกจากสนามบินเซเลตาร์ หรือท่าเรือนำเที่ยว ระบบจะขอให้เราเลือกว่าจะรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคารหรือโอนยอดเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะออกสลิปแจ้งให้ทราบ อ่านข้อมูลเพื่อดูว่าคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ตรวจสอบของศุลกากรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอดูสินค้าที่ซื้อเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

  สิ่งสำคัญคือ ควรมาถึงสนามบินหรือท่าเรือนำเที่ยวแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินการขอคืนภาษี GST และเพื่อให้มีการตรวจสอบสินค้า

3.  การรับภาษีคืน

 • ถ้าเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเงินสด ให้ไปที่เคาน์เตอร์คืนภาษีส่วนกลาง (Central Refund Counter) ที่ห้องรับรองผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องขาออก (เลยด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก) พร้อมกับแสดงสลิปแจ้งยอดเพื่อขอรับเงินสด

 • ถ้าเลือกขอรับภาษีคืนโดยโอนยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต สามารถไปขึ้นเครื่องหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคืนภาษีที่ตู้ eTRS ได้เลย เพราะยอดเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่เราระบุไว้ภายใน 10 วัน

 • ถ้าเลือกขอรับภาษีคืนเป็นเช็คธนาคาร ต้องเขียนชื่อและที่อยู่บนสลิปแจ้ง แล้วหย่อนสลิปนั้นลงในกล่องขอคืนภาษีเป็นเช็ค เราจะได้รับเช็คธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันหลังจากนั้น

สามารถคลิก ที่นี่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอคืนภาษี