ข้อมูลควรรู้ 2017-11-13T00:23:48+00:00

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

ธงชาติ
ธงชาติของสิงคโปร์ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นออกแบบมาตั้งแต่ปี คศ.1959 แต่ใช้อย่างเป็นทางการจริง ๆ ก็คือหลังจากประกาศอิสระภาพในปี คศ.1965

เงินตรา
สิงคโปร์ใช้เงินสกุล สิงคโปร์ดอลลาร์ SGD มีธนบัตรแบบ $2, $5, $10, $100, $1,000 และ $10,000 และเหรียญแบบ 5, 10, 20, 50 เซ็นต์ และ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ *ข้อมูลปี 2560)

สภาพอากาศ
สิงคโปร์มีอากาศแบบร้อนชื้น และมีฝนตกตลอดทั้งปี อุณหภูมิประมาณ 27-32 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปี

ไฟฟ้า
สิงคโปร์ใช้ปลั้กแบบสามขา (Type G) โดยกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน 220/240V, 50Hz

ประชากร
สิงคโปร์มีประชากรประมาณ 5.6ล้านคน ซึ่งมีหลายเชื้อชาติได้แก่ จีน มาเลย์ และอินเดีย

ภาษาและการสื่อสาร
สิงคโปร์มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่ประชานชนจะสื่อสารกันหลากหลายภาษาเช่น อังกฤษ จีน มาเลย์ ทมิฬ และสิงคโปร์ยังมีภาษาอังกฤษในแบบของตัวเองที่หลายคนรู้จักกันในนาม สิงลิช

หมายเลขฉุกเฉิน
ตำรวจ(ฉุกเฉิน) 999
ดับเพลิง และรถพยาบาล 995
รถพยาบาลแบบไม่ฉุกเฉิน 1777
สายด่วนตำรวจ 1 800 255 0000 (6255 0000) แบบไม่ฉุกเฉิน

ศูนย์แนะนำข้อมูลนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่คอยให้บริการข้อมูลทั้งหมดของสิงคโปร์ และยังสามารถซื้อสินค้าที่ระลึกได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบางสาขาได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม